จำนวน ชั่วโมง การนอนที่เหมาะสมของเด็กทารก

จำนวน ชั่วโมง การนอนที่เหมาะสมของเด็กทารก

เด็กทารกช่วงอายุ 0-3 เดือน

ช่วงแรกเกิด เด็กจะตื่นกินนมบ่อยทุก 2-3 ชม. หลังจากนั้น เมื่ออายุ 2-3 เดือน เด็กบางคนอาจเริ่มมีช่วงที่นอนยาวมากขึ้นเป็น 4-5 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการนอนรวมต่อวัน คือ 14-17 ชั่วโมง

 

เด็กทารกช่วงอายุ 4-11 เดือน

จำนวนชั่วโมงนอนกลางวัน คือ 3-5 ชั่วโมง (2-3 รอบ รอบละ 30 นาที – 2 ชั่วโมง) ระยะเวลานอนยาวกลางคืน คือ 6-8 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการนอนรวมต่อวัน คือ 12-15 ชั่วโมง

เด็กทารกช่วงอายุ 1-2 ปี

จำนวนชั่วโมงนอนกลางวัน คือ 1-2 ชั่วโมง (1-2 รอบ รอบละ 1 – 2 ชั่วโมง) ระยะเวลานอนยาวกลางคืน คือ 10-12 ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงการนอนรวมต่อวัน คือ 11-14 ชั่วโมง

เด็กช่วงอายุ 3-5 ปี

จำนวนชั่วโมงนอนกลางวัน คือประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะเวลานอนยาวกลางคืน คือ 10-12 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงการนอนรวมต่อวัน คือ 10-13 ชั่วโมง